Maksymalne i minimalne napięcie w sieci - fotowoltaika. | SunnyTech

Maksymalne i minimalne napięcie w sieci a instalacja fotowoltaiczna. Jak to działa w Polsce?

Panele fotowoltaiczne są generalnie bezpieczne, niezawodne i ekologiczne. Liczne korzyści jakie daje stworzenie domowej instalacji fotowoltaicznej, w tym głównie niezależność energetyczna oraz oszczędność finansowa, zachęcają gospodarstwa domowe do podjęcia się budowy tej rentownej inwestycji. Trzeba jednak pamiętać, że panele słoneczne, przewody i komponenty są zasilane napięciem stałym o różnej wysokości. Brak odpowiednich systemów ochrony cz też złe dopasowanie instalacji do warunków sieciowych nie tylko może spowodować awarię systemu PV, ale stanowi także niebezpieczeństwo dla ludzi, w tym głównie instalatorów, serwisantów oraz straży pożarnej. Jak fotowoltaika wpływa na napięcie w sieci? 

Maksymalne i minimalne napięcie przy fotowoltaice: jak to działa?

Podstawowym komponentem instalacji są panele solarne, zbudowane z płyt krzemowych. Padające na nie jednostki światła słonecznego (fotony) wywołuje zjawisko fotowoltaiczne, które polega na wybiciu, czyli wprowadzeniu w ruch elektronu, a co za tym idzie powstawaniu prądu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich półprzewodników jest możliwe przekształcanie energii świetlnej w energię elektryczną wprost proporcjonalnie do natężenia promieniowania. Wyprodukowany prąd stały jest następnie zamieniany dzięki falownikowi na prąd zmienny. Inwerter nie tylko dostarcza go do gniazdek domowych, ale też stale kontroluje parametry prądu oraz monitoruje pracę instalacji, informując o potencjalnym zagrożeniu lub awarii. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, na temat tego, jak działa instalacja fotowoltaiczna, na Sunny Tech dowiesz się wszystkiego czego potrzebujesz!

jak fotowoltaika wpływa na napięcie w sieci - pomiar napięcia

Napięcie w instalacji fotowoltaicznej

Napięcie fazowe, czyli mierzone między daną fazą a miejscem zerowym generatora, wynosi w Polsce 230V dla domowych gniazdek. Dopuszczalne są wahania napięcia w przedziale +-10%. Wobec tego w momencie pojawienia się w sieci napięcia większego niż 253V falownik powinien uruchomić działania zabezpieczające, czyli albo zmniejszyć moc instalacji, albo samoistnie się wyłączyć/zresetować.

Maksymalna moc prądu stałego to największa moc, jaką urządzenie może odprowadzić do sieci. Z kolei zakres napięcia MPP informuje nas o napięciach roboczych, przy których możliwe jest przetwarzanie przez inwerter energii z paneli w napięcie dla sieci elektrycznej. Determinuje ono także maksymalną ilość paneli, jaka jest wskazana dla danej instalacji w celu uniknięcia efektów przegrzania i awarii pracy systemu.

Instalacja fotowoltaiczna a wzrost napięcia w sieci

Czy fotowoltaika jest bezpieczna dla sieci lokalnej? Wysokie napięcie stałe, wykorzystywane w instalacji może stać się przyczyną pożarów oraz stanowi ryzyko porażenia prądem elektrycznym dla osób zaangażowanych w obsługę paneli i prace montażowe. W celu zminimalizowania zagrożenia konieczne jest zastosowanie rygorystycznych środków ostrożności, które zapewnią bezpieczną i wydajną pracę systemu, dostosowaną do lokalnych warunków. Nowoczesnym rozwiązaniem na rynku fotowoltaiki są wysokiej jakości mikrofalowniki, z których korzystają specjaliści w Sunny Tech. Mikrofalowniki nie tylko optymalizują pracę systemu w celu maksymalnej efektywności pozyskiwania i użytkowania energii elektrycznej, ale także wykorzystują napięcie bezpieczne (do 253V) w przeciwieństwie do falowników łańcuchowych.

Duża liczba instalacji na niewielkim obszarze stanowi także problem dla operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy nie nadążają z wprowadzaniem nowych systemów do sieci energii elektrycznej. Niemniej jednak do tej pory nie pojawiały się problemy związanych z przestrzeganiem dopuszczalnych w instalacjach parametrów, szczególnie jeśli mowa o wykorzystaniu bezpiecznych i łatwych w kontrolowaniu mikroinstalacji. Wraz z rosnącą popularnością fotowoltaiki warto jednak pomyśleć o przyszłości, np. poprzez odpowiednio wczesne poinformowanie o planowanej inwestycji. To pozwoli operatorom sieci przygotować pracowników, liczniki i finanse na nowe ogniwa, a co za tym idzie na uniknięcie ryzyk związanych ze wzrostem napięcia w sieci. Choć proces może wydawać się skomplikowany, daleko idące oszczędności i kondycja planety są tego warte. Jeśli wciąż nie jesteś przekonany, dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę, zapoznaj się z innymi artykułami na Sunny Tech!