Instalacja fotowoltaiczna on-grid a off-grid czy hybrydowa | SunnyTech

 

Instalacja fotowoltaiczna:
on-grid, off-grid i hybrydowa

jak wygląda instalacja fotowoltaiczna on-grid?

Fotowoltaika w systemie on-grid produkuje energię przy pomocy paneli fotowoltaicznych, a energia jest zużywana na bieżąco, a potencjalne nadwyżki prądu są przesyłane do zakładu energetycznego. Gdy ze względu na porę dnia lub warunki atmosferyczne pojawia się deficyt produkcji, a instalacja nie wytwarza na bieżąco prądu, odesłaną wcześniej energię można odebrać z zakładu energetycznego w wysokości 80% wcześniejszej nadprodukcji. Przed montażem instalacji, upewnij się, że wiesz dokładnie jak wygląda rozliczenie z zakładem energetycznym przy posiadaniu fotowoltaiki. Aby rozwiązanie to było możliwe, instalację podłącza się do inwertera zmieniającego prąd stały na zmienny. W przypadku awarii zakładu w zakładzie energetycznym, falownik automatycznie odłącza panele fotowoltaiczne. To kwestia bezpieczeństwa.

jak wygląda instalacja fotowoltaiczna off-grid? 

Instalacja off-grid pozwala na magazynowanie energii elektrycznej pozyskanej z instalacji fotowoltaicznej w specjalnych akumulatorach. Jak wygląda instalacja fotowoltaiczna off-grid? System off-grid z reguły nie jest podłączony do ogólnej sieci, przez co nie ma możliwości odesłania nadwyżek produkowanej energii do zakładu energetycznego. Dzięki temu system pozwala posiadaczowi paneli PV na całkowite uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców prądu. Instalacja typu off-grid działa na tej samej zasadzie co ta typu on-grid, z tą jednak różnicą, że falowniki niepodłączone do sieci są dodatkowo wyposażone w akumulatory oraz regulatory ładowania. Zaletą instalacji tego typu jest zatem także pełna dowolność w wykorzystywaniu wyprodukowanej energii elektrycznej. Wadą instalacji off-grid jest jednak stosunkowo wysoka cena, oraz brak możliwości sprzedawania nadwyżek energetycznych. 

instalacja fotowoltaiczna hybrydowa

Instalacja fotowoltaiczna hybrydowa łączy zalety instalacji off-grid i on-grid. Może być doskonałym rozwiązaniem, jeśli zależy nam na maksymalnym wykorzystaniu energii słonecznej na potrzeby własne budynku. Po odłączeniu się od sieci, instalacja może pracować wyspowo (off-grid) – zasilać odbiorniki w budynku przy braku prądu z sieci. Instalacja hybrydowa może pracować także w trybie sieciowym. Instalację taką można zrealizować za pomocą dwóch oddzielnych inwerterów – sieciowego i wyspowego lub stosując jeden specjalnie do tego przeznaczony inwerter hybrydowy. Dowiedz się więcej, o tym jak działa inwerter.

jak wygląda instalacja fotowoltaiczna off-grid - szereg domów z panelami słonecznymi