Fotowoltaika. Jak działa instalacja fotowoltaiczna? | SunnyTech
Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

1.

Promieniowanie słoneczne pada
na ogniwa fotowoltaczne

2.

W ogniwach powstaje różnica
potencjałów = napięcie

3.

Zaczyna płynąć prąd stały do falownika,
który przemienia go w prąd zmienny

4.

Prąd zmienny wysyłany jest do rozdzielnicy
i zasila wszystkie urządzenia

5.

Nadwyżka energii elektrycznej oddawana
jest do sieci elektroenergetycznej

=

Oszczęność
Niezależność energetyczna

Instalacja fotowoltaiczna działanie

Instalacja fotowoltaiczna to autonomiczny system wytwarzający prąd elektryczny. Instalacja taka składa się z modułów fotowoltaicznych, odpowiedniego zestawu falowników, konstrukcji montażowej oraz okablowania i zabezpieczeń elektrycznych.

Przekształcona energia elektryczna z prądu stałego (praca modułów fotowoltaicznych) w prąd zmienny (praca zestawu falowników) zostaje wprowadzona do instalacji elektrycznej obiektu. W pierwszej kolejności, energia ta zostanie zużyta na potrzeby własne obiektu, a w fazie następnej zostanie przesłana do sieci energetycznej.

instalacja fotowoltaiczna jak działa - przykładowa instalacja

Moduły
fotowoltaiczne

Zanim zdecydujesz się na montaż instalacji fotowoltaicznej, dowiedz się jak działa fotowoltaika i w jaki sposób wybrać optymalne rozwiązanie dla swojej działalności.

Jeden z podstawowych elementów instalacji fotowoltaicznej. Podstawą ich pracy jest wykorzystywane tzw. zjawiska fotowoltaicznego, które charakteryzuje się zamianą promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Moduły fotowoltaiczne podłączone do falownika za pośrednictwem tzw. stringów (łańcuchów modułów) lub bezpośrednio do mikrofalowników wytwarzają prąd stały i za pomocą przewodów przekazują go do falownika. Moduły mogą być montowane do konstrukcji montażowych na dachach płaskich, skośnych lub też na gruncie.

Zobacz realizacje montażu fotowoltaiki na naszej stronie, żeby lepiej wyobrazić sobie potencjalny wygląd końcowego produktu.

Falownik

Falownik można porównać do serca i centralnego układu nerwowego instalacji fotowoltaicznej. Dlatego tak ważny jest jego prawidłowy wybór, który może zadecydować o technicznym i finansowym powodzeniu całej inwestycji.

Urządzenie to służy do przekształcania prądu stałego uzyskanego z modułów fotowoltaicznych na prąd zmienny sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do której zostanie przyłączony.

W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napięcia w sieci, inwerter odłącza system fotowoltaiczny i uniemożliwia dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze względów bezpieczeństwa.

Mikrofalownik

Specjalnym rodzajem falownika jest mikrofalownik. Podstawową zaletą mikrofalownika jest zamiana prądu stałego na przemienny na poziomie modułu fotowoltaicznego z tego powodu moduł ten może pracować z optymalną mocą i nie jest ograniczany słabszymi modułami, które mogą znajdować się w łańcuchu. Standardowym problemem tradycyjnych systemów fotowoltaicznych (łańcuchowych instalacji fotowoltaicznych) jest utrata efektywności w przypadku pojawienia się w łańcuchu połączonych szeregowo modułów słabszych urządzeń.

W każdej instalacji fotowoltaicznej w mniejszym lub większym stopniu będą występować problemy nierównej mocy modułów. W tym przypadku zastosowanie mikroinwerterów pozwala na zwiększenie uzysku energii o kilka – kilkanaście procent (od 10% do 30%). Większe zwiększenie uzysku byłoby możliwe w skrajnych przypadkach, gdy w łańcuchach zainstalowane są wadliwe moduły lub instalacja jest często zacieniana. Są to przypadki, które nie powinny występować w prawidłowo zaprojektowanych i zamontowanych instalacjach fotowoltaicznych.

Zaletą instalacji opartej o mikrofalowniki jest możliwość monitoringu niezależnie każdego z inwerterów, a co więcej – każdego modułu w zakresie parametrów pracy. Tego typu monitoring pozwala szybko zlokalizować i wyeliminować słaby komponent w instalacji, który np. uległ awarii.

Dlaczego wybrać mikrofalowniki dowiesz się również na SunnyTech. Dowiedz się jak najlepiej i najefektywniej zaplanować swoją instalację fotowoltaiczną.

Zabezpieczenia

Każda instalacja fotowoltaiczna jest wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe spełniające normy ochrony przed przeciążeniami i zwarciami (zabezpieczenia przeciwpożarowe) oraz w ochronę przeciwprzepięciową chroniącą przed skutkami wyładowania atmosferycznego oraz przepięciami łączeniowymi.

System monitoringu

Cała instalacja fotowoltaiczna monitorowana jest online przez moduł komunikacyjny badający zdalnie w czasie rzeczywistym poziom produkcji energii elektrycznej
w danej instalacji oraz wychwytujący wszelkie nieprawidłowości w pracy instalacji fotowoltaicznej.

W ten sposób, uzyskujemy pełną kontrolę nad pracą instalacji fotowoltaicznej. W przypadku, instalacji fotowoltaicznej opartej o mikrofalowniki, uzyskujemy jeszcze jeden ważny element – informację o parametrach pracy na poziomie każdego z zainstalowanych modułów fotowoltaicznych, co przekłada się wprost na efektywność pracy instalacji fotowoltaicznej, a co za tym idzie na skrócenie okresu zwrotu inwestycji.

Jeśli wciąż masz wątpliwości jak działa instalacja fotowoltaiczna, skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

 

Ponad 26 lat w branży instalacyjnej

Doświadczenie na rynku polskim i zagranicznym

Wykwalifikowana i zgrana kadra projektowa, inżynierska i montażowa

Naszym celem jest najwyższa jakość usług i sukces naszego Klienta

Jesteśmy częścią programu rzetelna firma